Geachte WVSD leden,

Eind 2012 hebben in een extra Algemene Ledenvergadering zowel de leden van de WVSD als van de NVVS besloten de volgende stap te zetten in het fusieproces door per 1 januari 2013 over te gaan tot een administratieve fusie. Over een definitieve juridische fusie zal in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2013 een besluit genomen worden. De leden van de WVSD zullen tot dan onder de reglementen van de NVVS vallen en hebben stemrecht op de genoemde ALV. De uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering vindt u hier.

In praktische zin betekent de administratieve fusie dat de WVSD- en NVVS-leden eenzelfde factuur ontvangen ter hoogte van € 211,50 (€ 166,50 voor niet-academische leden). Uiteraard ontvangt men maar 1 factuur als men van beide verenigingen lid was. Voor de NVVS leden betekent dit een gelijkblijvend tarief. Het Tijdschrift voor Seksuologie blijft onderdeel uitmaken van het lidmaatschap van de nieuwe vereniging.

Voor de academici van de NVVS is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lid te worden van de European Society for Sexual Medicine (ESSM), eventueel in combinatie met het lidmaatschap van de International Society for Sexual Medicine (ISSM) waarbij een abonnement op het Journal of Sexual Medicine (JSM) wordt aangeboden. Kosten bedragen slechts € 30,00 per jaar voor het ESSM lidmaatschap of slechts € 100,00 per jaar voor het gecombineerd ESSM/ISSM lidmaatschap.

Tot slot is het van belang te melden dat Mediscon niet langer het secretariaat zal voeren. Dit is per medio januari 2013 volledig overgenomen door Status Plus te Wormerveer, te bereiken onder telefoonnummer 075-6476374 en mailadres info@nvvs.info.

We hopen op een inspirerende samenwerking met elkaar.

Vriendelijke groet,

Dhr. Dr. L. Incrocci, Voorzitter WVSD
en
Mw. Drs. G. Jacobs, Voorzitter NVVS

Klik hier om naar de NVVS website te gaan